Prowadzone badania:

 • rozmnażanie płciowe i apomiktyczne roślin kwiatowych (m.in. rozwój, ultrastruktura i immunocytochemia woreczka zalążkowego, zarodka i bielma, ziarna pyłku i łagiewki pyłkowej, różnicowanie komórek szlaku transmisyjnego słupka);
 • poliploidyzacja w różnicowaniu komórek roślinnych;
 • komunikacja symplastowa w rozwoju roślin;
 • epigenetyczna kontrola rozwoju nasion;
 • indukcja embriogenezy i organogenezy roślin in vitro;
 • kwiatowe struktury wydzielnicze (rozwój, mikromorfologia, histochemia, ultrastruktura).

Research areas:

 • Sexual and apomictic reproduction in flowering plants;
 • Polyploidization in the differentiation of plant cells;
 • Symplasmic communication in plant development;
 • Epigenetic control during seed development;
 • Induction of plant embryogenesis and organogenesis in vitro;
 • Floral secretory structures.

Granty / Scientific Grants