O Katedrze

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się badaniami z zakresu biologii rozmnażania i rozwoju roślin.

Pracownicy i Doktoranci Katedry współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi, między innymi:

  • Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Zakładem Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Dipartamento di Biologia Ambientale Uniwersytetu w Sienie (Włochy),
  • Zakładem Mikroskopii Elektronowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz wieloma Katedrami Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Historia

prof. dr hab. Karol Bijok

Zakład Cytologii Roślin UG, przekształcony później w Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin, został utworzony w 1972 roku. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Karol Bijok. W pracach nad zorganizowaniem Zakładu udział wzięli także pierwsi asystenci – mgr Włodzimierz Chojnacki i mgr Barbara Kreńska (zatrudnieni wcześniej w Katedrze Botaniki UG) oraz mgr Romana Walter (absolwentka Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin UJ).

Po śmierci profesora Bijoka w 1982 roku Katedra przez pewien czas pozbawiona była stałego kierownika a następnie na wiele lat została połączona z Katedrą Genetyki, kierowaną przez profesora Tadeusza Sywulę, w Katedrę Genetyki i Cytologii. 

W październiku 2007 roku uchwałą Senatu UG Katedra Cytologii i Embriologii Roślin odzyskała swoją nazwę oraz samodzielność pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Bohdanowicza.

Obecnie od października 2019 roku Katedrą kieruje prof. UG dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno.